Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

รับดูแลเว็บไซต์โรงเรียนสิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. ปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
2. อัพเดทข่าวสารกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
3. ส่งข้อมูลเดือนละ 2 ครั้ง
4. ดูแลแก้ไขทุกส่วนของเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ปกติ