รวมวิดีโอสอนออนไลน์ จาก ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ

สรุปสถิติรายวัน


เช็คชื่อแบบ 2


เช็คชื่อ แบบที่ 1


ระบบสมัครเรียน


โค้ดสั้นส่ง form


โค้ดส่งไลน์


เตือนแบบภาพ


แจ้งเตือนด้วยปฏิทิน


ระบบค้นหา+Alert


ระบบค้นหา


เอาแถบเทาออก


คลังเสียง


Ep1

Ep2

Ep3


ทำแบบทดสอบออนไลน์แจกเกียรติบัตร


หรือเมื่อแทรกลิ้งค์เข้ากับ Googlesite

อีเมล์ทดสอบระบบค้นหา pipat@gmail.com

โค้ดระบบค้นหา

อีเมล์ทดสอบ pipat@gmail.com

เลือกเกียรติบัตรวันสุนทรภู่

line bot